Visie

Als mens begeleiden we onze pup in het zich ontwikkelen van jonge hond, tot puber, tot volwassen hond tot senior, met een eigen karakter, eigen voorkeuren en tegenzin. Hoe kan je als mens je hond alle kansen geven om zich te ontplooien tot wie hij werkelijk is?

Hoe vind je evenwicht tussen een opvoeding die rekening houdt met het perspectief van de hond en met jouw perspectief als mens? Hoe kan je ervoor zorgen dat de hond zijn plaats in het gezin ten volle kan innemen, dat hij een volwaardig gezinslid kan zijn?

Happy dog, happy human

Dankzij inzicht in hoe honden communiceren, kan ik je meer begrip geven in hondentaal en hondengedrag. Wanneer we de signalen van onze hond zien en begrijpen, er erkenning aan geven en er gepast op reageren, komt dit ten goede van het welzijn van de hond. Deze communicatie versterkt het vreugdevol samenleven, er ontstaat wederzijds vertrouwen. Mijn uitgangspunt is om op zoek te gaan naar de emotie die achter het gedrag van de hond zit. 'Een hond doet niet moeilijk, hij heeft het moeilijk.' Dit zorgt er op zich dan weer voor dat de relatie met onze hond zo veel sterker, vreugdevoller, zo veel meer bijzonder wordt.

"Veiligheid en vertrouwen = vreugde"

Coaching op maat

Mijn manier van coachen heeft als basis de Connectiemethode van Geert De Bolster en de visie 'Opvoeden vanuit verbondenheid' van David Pithie.
Dit is een vriendelijke en geweldloze manier van omgaan en communiceren met de hond en zijn mensen. Vertrouwen en communicatie zijn belangrijke aspecten in de relatie met onze hond.
Elke hond is uniek, elke mens en elke situatie is uniek. Ik werk dan ook steeds op maat van jouw verhaal. De coaching is steeds individueel.

Nieuwsgierig?

Benieuwd hoe je het samenzijn met je hond meer waardevol kan maken, er meer betekenis aan kan geven? Of ervaar je problemen met je hond en wil je een oplossing? Of sta je op het punt een hond in huis te nemen en zit je met vragen?
Neem dan zeker contact met me op! Op mijn website vind je alvast meer toelichting over wat ik je kan bieden.

"Samenwerking tussen hond en mens vormt de basis voor een wederzijdse vreugdevolle relatie."

Waarvoor kan je bij mij terecht?


Wil je contact met me opnemen?